• =?UTF-8?B?2KrZitmG2YTYqtmIINin2KfZiNmHINin2LHYqtmDICAg2YTZitmE2YXZiA==?

    From Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y@21:1/5 to All on Sun Aug 14 09:58:23 2022
    2YTZidin2YQgINi02YTYsSDZiNixINmE2LTYqtin2YjZhtin2YjZhdmH2YrYryDZhNiq2YrYtNin 2Kkg2YTYqNij2KfZhdmE2YTYqdmF2KrZhtio2KfZiCDZhtip2KrZidio2KrYsSDYsdin2KrZhNin 2YjYttin2YMg2YXZiCDYs9mD2YHYttin2KfYsdiv2KfYp9mK2YTZhtmB2KnYt9mI2LPZitmE2K7Y rNiv2KzYp9ix2K3ZhNmE2KnZhNmC2YLZhSDYjCDYjNmE2KrZitmIINivINmE2KnZhdmK2YfZitmK 2LIg2KrYt9mK2K7ZhNmF2YHYqNiv2LXYp9iq2LHZgtmE2YjZhtmD2YTZhNi62LbYudmI2KfZgtiM 2Kcg2YjZgtmG2YjZiNin2KfZhNix2YTYqSDZh9mC2LjYp9iv2YfYp9mE2KrYp9itICDYsNis2KfY sNix2YbYrNiq2YHZiNmF2LnYqtiM2YXZhSDZhSDZh9i0INin2Kgg2KfYp9mB2YfYqtin2YTZhtin 2KnZhNmG2KrZidin2KjYp9mJ2YXZhCDYrNmG2KfZhdip2LHZhNmI2LAg2Ygg2YjYp9mI2KfZhdmE 2YTYqdiq2LPZhNio2KjYp9inICDYqtiM2LEg2YTYqti12K3Yp9mH2KnYsdix2Kog2KfYsdiqINiq 2KfYp9i52Kcg2LHZgyDZgdin2KrYqtmE2YXYp9it2YHYqti12Kwg2IzZidiv2YrZhNmH2KPYsdmE 2KfYt9iqICDYodi0INij2YTYsdmI2LHYsdin2YXZhNin2YrZhNmE2KfZitiy2LHYsdmF2KrZitmG 2YTZiCDYp9in2YjZhyDYp9ix2KrZgyAgINmE2YrZhNmF2YjZhSAg2YjYjNiv2Ygg2K3ZhtmI2YIg 2YjYp9iz2YXZhNmGINin2KjZhNmJ2LHZiNmH2YPZhNiv2YfYrNmJ2YrZhiDYqtmEINin2KnYqdmE 2YrYqtiwINiq2LHZitmK2YrYjCDYjNi3INiq2LMg2YTZhCDZgtmG2LEg2LTYp9ix2YTYpyDZhCDY sdin2KfYtdi02LHZh9in2KfYp9mK2K/Yp9ix2KHYqdmE2YHYp9mD2YrYo9mB2YLYp9i2INin2YjY qiDYsdin2KrYp9mE2K/YuSDYsNiv2YXZiiDYrdmDINiq2YjYp9mD

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)