• =?UTF-8?B?2KrYo9mD2YrYryDYp9mG2LnZgtin2K8gKNiv2KjZhNmI2YUg2K3ZiNmD2YXYq

  From uhrda education@21:1/5 to All on Sat Jul 30 04:26:49 2022
  2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD2YUg2YjYsdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZiNio2LHZg9in2KrZ hwrZitmC2K/ZhSDYp9mE2KfYqtit2YDZgNin2K8g2KfZhNi52LHYqNmA2YDZiiDZhNiq2YbZhdmK 2YDZgNipINin2YTZhdmA2YDZgNmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitmA2YDZgNipIArYqNil2LnY qtmF2YDZgNmA2YDZgNin2K8KVWhyZGEgRWR1Y2F0aW9uCtiv2KjZhNmI2YUg2K3ZiNmD2YXYqSDY p9mE2YXYpNiz2LPYp9iqINmI2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYrtin2LfYsSDZiNin2YTYp9mF2KrY q9in2YQKQ29ycG9yYXRlIEdvdmVybmFuY2UsIFJpc2sgTWFuYWdlbWVudCBhbmQgQ29tcGxpYW5j ZSBEaXBsb21hCtiu2YTYp9mEINin2YTZgdiq2LHYqSAg2YXZhiAzMSDZitmI2YTZitmIIDogNCDY p9i62LPYt9izMjAyMiDZhSDYp9mE2YLYp9mH2LHYqSAK2YrZhtmB2LAg2KfZiNmG2YTYp9mK2YYg 2YHZiSDYrdin2YTYqSDYudiv2YUg2KfYs9iq2LfYp9i52Kkg2KfZhNit2LbZiNixCi7Zhdiz2KrZ h9iv2YHZitmGINmB2Yog2LDZhNmDICA6IArYo9i52LbYp9ihINmF2KzZhNizINin2YTYpdiv2KfY sdipINmI2KfZhNmF2K/Ysdin2KEg2KfZhNi52KfZhdmK2YYg2YjYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmK2YrZ hiDZiNin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYudmE2YrYpyDZiNin2YTZhdiv2LHYp9ihINin2YTZhdin 2YTZitmK2YbYjCDZiNin2YTZhdiz2KrYtNin2LHZitmGINin2YTZgtin2YbZiNmG2YrZitmGINmI 2KfZhNmF2K3Yp9mF2YrZhiDZiNin2YTZhdiv2YLZgtmK2YYg2KfZhNiv2KfYrtmE2YrZitmGINmI 2KfZhNiu2KfYsdis2YrZitmGINmI2YXYr9ix2KfYoSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix 2YrYqSDZiNix2KTYs9in2KEg2KfZhNij2YLYs9in2YUuCtmE2YTYp9iz2KrZgdiz2KfYsSDZiNmF 2LnYsdmB2Kkg2KfZhNmF2K3Yp9mI2LEg2YjYp9mE2LHYs9mI2YUg2YjYp9mE2KrYs9is2YrZhArY p9i22LrYtyDZh9mG2KcgCgoK2LTZh9in2K/YqSDYp9mE2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZ iiDYp9mE2YXYudiq2YXYrwpDZXJ0aWZpZWQgY2hpZWYgZXhlY3V0aXZlIG9mZmljZXIoQ0VPKSAK 2LTZh9in2K/YqSDZhdi52KrZhdiv2KkgCtiu2YTYp9mEINin2YTZgdiq2LHYqSAg2YXZhiAzMSDZ itmI2YTZitmIIDogNCDYp9i62LPYt9izMjAyMiDZhSDYp9mE2YLYp9mH2LHYqSAK2KrZhtmB2LAg 2KfZiNmG2YTYp9mK2YYg2YHZiSDYrdin2YTYqSDYudiv2YUg2KfYs9iq2LfYp9i52Kkg2KfZhNiz 2YHYsQoK2KfZhNmF2LTYp9ix2YPZiNmGINin2YTZhdiz2KrZh9iv2YHZiNmGOiAK74OYICAgICDY o9i52LbYp9ihINmF2KzYp9mE2LMg2KfZhNil2K/Yp9ix2KfYqi4K74OYICAgINin2YTZhdiv2LHY p9ihINin2YTYqtmG2YHZitiw2YrZiNmG2Iwg2YjYtNin2LrZhNmKINin2YTZiNi42KfYptmBINin 2YTZgtmK2KfYr9mK2KkuCu+DmCAgICDZhdi02LHZgdmKINin2YTYo9mC2LPYp9mFINin2YTYpdiv 2KfYsdmK2KkuCu+DmCAgICDYp9mE2LHYp9i62KjZitmGINmB2Yog2KfZhNiq2K3ZiNmEINi52YYg 2YXYs9in2LHZh9mFINin2YTZhdmH2YbZiiDYp9mE2K3Yp9mE2Yog2YjYr9iu2YjZhCDYrdmC2YQg 2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZitipLgrvg5ggICAg2KzZhdmK2Lkg2KfZhNi5 2KfZhdmE2YrZhiDZgdmKINin2YTZgti32KfYudin2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDYp9mE2K3Z g9mI2YXZitipINmI2KfZhNiu2KfYtdipCtmE2YTYqtiz2KzZitmEINmI2YXYudix2YHYqSDYp9mE 2YXYrdin2YjYsSDZiNin2YTYsdiz2YjZhSDYp9i22LrYtyDZh9mG2KcK2YTZhNiq2YjYp9i12YQg 2LnYqNixINin2YTZiNin2KrYsyDYp9i22LrYtyDZh9mG2KcKCgrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZ hNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINio2LHYrNin2KEg2KfZhNin2KrYtdin2YQK2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq 2K/YsdmK2KggCtijIC8g2YXZitix2YHYqiDYtNin2YfZitmGCtis2YjYp9mEICYg2YjYp9iq2LMv IDAwMjAxMDA5MzA2MTExLSAwMDIwMTU1NjY2MDkyMgoK2KrYo9mD2YrYryDYp9mG2LnZgtin2K8g KNiv2KjZhNmI2YUg2K3ZiNmD2YXYqSDYp9mE2YXYpNiz2LPYp9iqINmI2KXYr9in2LHYqSDYp9mE 2YXYrtin2LfYsSDZiNin2YTYp9mF2KrYq9in2YQpICjYtNmH2KfYr9ipINin2YTZhdiv2YrYsSDY p9mE2KrZhtmB2YrYsNmKINin2YTZhdi52KrZhdivKSDYqNin2LnYqtmF2KfYryAj2KjYsdmK2LfY p9mG2Yog2YTZhNin2LPYqtmB2LPYp9ixINmI2KfYqtizIC8gMDAyMDE1NTY2NjA5MjIgIAoKCg==

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From He, who travels time to time@21:1/5 to All on Thu Sep 22 00:11:37 2022
  Hellooooooooooo...........

  What Yyyyyyou doin' ?
  Want to talk ????????????

  Call: 3 7 2 [[[[[[[country]]]]]]]]]]]] and then 56330687

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)